Thứ Bảy , 13 Tháng Tư 2024
Breaking News

Giải pháp cho hệ thống họp hội nghị đa điểm VoIP và PSTN không giới hạn người tham gia họp

Giải pháp họp hội nghị đa điểm VoIP (Internet) và PSTN đồng thời, không giới hạn số người tham gia họp, sử dụng điện thoại hội nghị IP hoặc kết nối họp hội nghị với phòng họp hội nghị dạng dại biểu chủ tọa.

1. Mô hình kết nối hệ thống thoại hội nghị VoIP và PSTN đồng thời.

Âm thanh hội thảo

2. Mô hình kết nối thoại hội nghị đa điểm kết nối phòng họp hội nghị dạng đại biểu chủ tọa

Âm thanh hội nghị

3. Mô hình kết nối thoại hội nghị phòng họp đa điểm có sử dụng camera quan sát để hiển thị video

Âm thanh hội nghị

Trên đây là 1 số mô hình Thiên An đã triển khai cho khách hàng, hoạt động ổn định và hiệu quả.

Ứng dụng giải pháp này dùng họp giao ban, họp hội nghị không giới hạn vị trí địa lý khoảng cách với chi phí thấp nhất

số cố định

Gọi hỗ trợ

Chat With Me on Zalo