Thứ Bảy , 22 Tháng Sáu 2024
Breaking News

Các Dịch Vụ GTGT Điện Thoại Cố Định Có Dây

Các Dịch Vụ GTGT Điện Thoại Cố Định Có Dây – Bảng giá dịch vụ giá trị gia tăng.

Các Dịch Vụ GTGT Điện Thoại Cố Định Có Dây
Các Dịch Vụ GTGT Điện Thoại Cố Định Có Dây

I. Bảng giá dịch vụ GTGT áp dụng tại Hài Nội và TP. Hồ Chí Minh(Đã bao gồm 10% VAT)

TTTên dịch vụ
Cước đăng ký
(Đồng/máy/lần)
Cước sử dụng
(đồng/máy/tháng)
1Thiết lập đường dây nóng010.000
2Đàm thoại ba bên05.000
3Báo thức tự động0300đ/lần
4Cấp tín hiệu đảo cực50.00025.000
5Chuyển cuộc gọi tạm thời05.000
6Hạn chế hoàn toàn gọi 1080, 108805.000
7Hạn chế hoàn toàn gọi liên tỉnh, quốc tế05.000
8Hạn chế hoàn toàn gọi đi quốc tế05.000
9Hạn chế hoàn toàn gọi di động, liên tỉnh, quốc tế05.000
10Hạn chế cuộc gọi dùng mã cá nhân05.000
11Hạn chế hoàn toàn chiều gọi đến05.000
12Hạn chế hoàn toàn chiều gọi đi05.000
13Mở các dịch vụ đã hạn chế00
14Hiển thị số máy gọi đến10.0005.000
15Nhận biết số máy gọi đến10.0005.000
16Thông báo cuộc gọi đến khi đàm thoại05.000
17Tạo nhóm trượt liên tục90.0009.000
18Tách số máy ra khỏi nhóm trượt10.0000
19Bổ sung thêm số máy vào nhóm trượt15.0000
20Quay số rút gọn05.000
21Thông báo vắng nhà05.000
22Cài âm thông báo đổi số15.00010.000
23Hạn chế dịch vụ gọi 1268; 126900
24Không hiển thị số chủ gọi120.00050.000

>> Xem thêm: Kho Số đẹp Điện thoại cố định có dây

II. Bảng giá các dịch vụ GTGT áp dụng tại các Tỉnh/Tp khác (Đã bao gồm 10% VAT)

TTTên dịch vụ
Cước đăng ký
(đồng/máy/lần)
Cước sử dụng
(đồng/máy/tháng)
1Thiết lập đường dây nóng010.000
2Đàm thoại ba bên05.000
3Báo thức tự động0300đ/lần
4Cấp tín hiệu đảo cực50.00025.000
5Chuyển cuộc gọi tạm thời05.000
6Hạn chế hoàn toàn gọi 1080; 108805.000
7Hạn chế hoàn toàn gọi liên tỉnh, quốc tế05.000
8Hạn chế hoàn toàn gọi đi quốc tế05.000
9Hạn chế hoàn toàn gọi di động, liên tỉnh, quốc tế05.000
10Hạn chế cuộc gọi dùng mã cá nhân05.000
11Hạn chế hoàn toàn chiều gọi đến05.000
12Hạn chế hoàn toàn chiều gọi đi05.000
13Mở các dịch vụ đã hạn chế00
14Hiển thị số máy gọi đến10.0005.000
15Nhận biết số máy gọi đến10.0005.000
16Thông báo cuộc gọi đến khi đàm thoại05.000
17Tạo nhóm trượt liên tục80.0008.000
18Tách số máy ra khỏi nhóm trượt10.0000
19Bổ sung thêm số máy vào nhóm trượt15.0000
20Quay số rút gọn05.000
21Thông báo vắng nhà05.000
22Cài âm thông báo đổi số15.00010.000
23Hạn chế dịch vụ gọi 1268; 126900
24Không hiển thị số gọi100.00040.000

Gọi hỗ trợ

Chat With Me on Zalo