Thứ Sáu , 19 Tháng Bảy 2024
Breaking News

Sản phẩm điện thoại hội nghị Polycom Soundstations 2 phòng họp 12 người

* Điện thoại hội nghị Polycom Soundstation 2

– Dùng cho các bàn hội nghị phòng họp nhỏ

– Bán kích âm thanh tốt nhất cho khoảng cách 3 mét, cho 12 người họp đồng thời

Gọi hỗ trợ

Chat With Me on Zalo