Thứ Bảy , 22 Tháng Sáu 2024
Breaking News

Giải pháp sử dụng 1 tổng đài chung cho nhiều chi nhánh

1. Giải pháp sử dụng 1 tổng đài chung cho nhiều chi nhánh

/images/post/2016/05/28/06//IP-PBX1.jpg

Giải pháp kết nối tổng đài IP

Ưu điểm:

– Chỉ cần đầu tư 1 tổng đài sử dụng cho toàn bộ các chi nhánh giao dịch

Nhược điểm:

– Cần băng thông lớn để các điểm kết nối về

– Mỗi chi nhánh phụ thuộc vào đường truyền cáp quang, nếu đường truyền có vấn đề thì chi nhánh đó sẽ ngừng liên lạc

2. Giải pháp sử dụng mỗi chi nhánh 1 tổng đài riêng

/images/post/2016/05/28/06//IP-PBX2.jpg

Giải pháp kết nối tổng đài IP

Ưu điểm:

– Các điểm hoạt động độc lập không phụ thuộc vào đường mạng kết nối

– Các chi nhánh hoạt động ổn định độc lập

– Không cần băng thông kết nối quá lớn

Nhược điểm:

– Mỗi chi nhánh cần 1 tổng đài IP riêng

số cố định

Gọi hỗ trợ

Chat With Me on Zalo