Thứ Bảy , 16 Tháng Mười 2021
Breaking News

Tag Archives: điện thoại hội nghị

Giải pháp cho hệ thống họp hội nghị đa điểm VoIP và PSTN không giới hạn người tham gia họp

Giải pháp cho hệ thống họp hội nghị đa điểm VoIP và PSTN không giới hạn người tham gia họp
Giải pháp họp hội nghị đa điểm VoIP (Internet) và PSTN đồng thời, không giới hạn số người tham gia họp, sử dụng điện thoại

Gọi hỗ trợ

Chat With Me on Zalo