Thứ Bảy , 13 Tháng Tư 2024
Breaking News

Giải pháp tối ưu giúp Kết nối các tổng đài Analog và IP

1. Kết nối các tổng đài Analog (Như Panasonic, Siemens…), IP (Avaya, Cisco..) với giao tiếp E1 tới nhà cung cấp Siptrunk của FPT, CMC...

/images/post/2016/05/28/06//ket-noi-siptrunk-e1.png

– Giải pháp này cho phép các tổng đài truyền thống kết nối sử dụng các nhà cung cấp đầu số IP như FPT, CMC thực hiện nhiều cuộc gọi đồng thời trên kết nối cáp quang mà không cần thuê kênh truyền E1 riêng

Kết nối Siptrunk với E1

2. Giái pháp kết nối các tổng đài Analog như Panasonic, Siemens qua kênh truyền E1 với Siptrunk, SIP account

/images/post/2016/05/28/06//ket-noi-siptrunk-e2.png

– Phương án này giúp kết nối các tổng đài truyền thống qua giao tiếp E1 kết nối qua hệ thống mạng Internet

Kết nối Siptrunk với E1

số cố định

Gọi hỗ trợ

Chat With Me on Zalo