Thứ Sáu , 19 Tháng Bảy 2024
Breaking News

Tổng đài IP sử dụng cho đối tượng như thế nào?

Công nghệ phát triển, giá thành tổng đài và điện thoại hạ, khả năng mở rộng linh hoạt, tính năng nhiều, việc đầu tư sử dụng hệ thống tổng đài IP hiện nay là hoàn toàn đơn giản và dễ dàng:

Mình xin liệt kê một số các gợi ý khi chọn tổng đài cho việc lắp đặt mới:

– Công ty trên 20 người trỏ lên

– Công ty có khả năng mở rộng số lượng nhân viên

– Công ty có nhiều chi nhánh

– Công ty sử dụng tổng đài làm tổng đài dịch vụ chăm sóc khách hàng

– Công ty sử dụng máy tính làm việc là chủ yếu, nhưng có nhu cầu sử dụng điện thoại nhiều

số cố định

Gọi hỗ trợ

Chat With Me on Zalo