Thứ Bảy , 22 Tháng Sáu 2024
Breaking News

Cách để kết nối 2 hay nhiều tổng đài IP gọi nội bộ miễn phí

Ví dụ: Ta có 2 địa điểm Hà Nội và Sài Gòn với chi tiết như sau:

– Điểm Hà Nội:

+ IP public là 118.70.146.247 – (Địa chỉ IP này do nhà cung cấp cáp quang cấp cho bạn)

+ IP Lan nội bộ kết nối tổng đài là 192.168.1.200

+ Giải may lẻ của tổng đài Hà Nội là: 100 ->199

– Điểm Sài Gòn:

+ IP public là 118.69.239.17  – (Địa chỉ IP này do nhà cung cấp cáp quang cấp cho bạn)

+ IP Lan nội bộ kết nối tổng đài là 192.168.2.200

+ Giải may lẻ của tổng đài Sài Gòn là: 200 ->299

A. Điều kiện cần có để kết nối được 2 tổng đài IP

– Nếu nối qua internet ip public thì cần có cáp quang + IP tĩnh, Nếu các bạn nối qua LAN hay VPN thì không cần cáp quang

– Mở nat cổng trên modem (Nếu nối qua LAN hay VPN thì bỏ qua bước này)

– Tổng đài IP 2 phía (bạn có thể kết nối bất kỳ tổng đài ip nào như Siemens, Panasonic, Asterisk cũng bằng phương án tương tự)

B. Cài đặt kết nối 2 tổng đài

1. Nat port trên modem (Nếu các bạn sử dụng kết nối qua LAN/ VPN thì bảo qua bước này)

Ở đây mình sử dụng modem Drayteck để nát port, với các modem khác các bạn nat port tương tự, Mình làm 1 phía tổng đài Hà Nội, phía Sài Gòn các bạn cũng mở nat cổng tương tự:

Cổng cần mở vào địa chỉ IP tổng đài:

– Địa chỉ IP tổng đài: 192.168.1.200

– Cổng báo hiệu chuông: 5060

– Giải cổng dùng cho thoại: 10000->20000 (Chú ý đây là giải cổng)

ket-noi-2-tong-dai-ip

2. Nat port trên tổng đài

Vào PBX -> Sip Settings -> Nat cài đặt như sau:

– 118.70.146.247: Đây là địa chỉ IP public nhà cung cấp cáp quang cấp cho bạn

– Được thông vào lớp mạng LAN bên trong với giải địa chỉ: 192.168.1.0

Backup đầu số điện thoại tự động

3. Tạo kết nối qua SIP trunk

Vào PBX -> Basic/Call Routes -> Voip Trunks -> Create New Sip Trunk và cài đặt như sau:

– Địa chỉ IP public của đầu Sài Gòn: 118.69.239.17 (địa chỉ này do nhà cung cấp cáp quang cấp cho phía đầu Sài Gòn)

– Enable Quality: Nhớ tích vào mục này nhé bạn

 

ket-noi-2-tong-dai-ip2

Ở phía Sài Gòn ta tạo kết nối tương tự,

Sau khi kết nối ta nhìn trạng thái kết nối hiển thị Reachable mầu xanh tức là kết nối thành công, nếu không xanh thì chưa được

ket-noi-2-tong-dai-ip3

4. Gọi từ tổng đài Hà Nội -> Sài Gòn

Tạo kết nối đi Sài Gòn -> PBX -> Outbound Routes – > tạo kết nối như sau:

Pattern: 2XX tức là giải số Sài Gòn là đầu 2XX, khi từ Hà Nội goi đi Sài Gòn bấm đầu 2XX (XX là 2 số bất kỳ) thì cuộc gọi được định tuyến vào tổng đài Sài Gòn

– Quyền Privelege Level: National – Được phép gọi ra ngoài

User Trung: Kênh trunk kết nối Sài Gòn (Cái này phải chọn chuẩn)

ket-noi-2-tong-dai-ip7

 

Đầu Sài Gòn ta tạo nhận cuộc gọi từ Hà Nội vào tương tự như ở bước 5 dưới

5. Nhận cuộc gọi đến từ Sài Gòn -> Hà nội

– Vào PBX -> Basic/ Call Routes -> Inbound Routes

+ Trunk: Kênh trung kế kết nối với tổng đài Sài Gòn

+ DID partern: Nếu đúng 3 số bất kỳ thì mới cho thông qua

+ Default Destination: By DID (Cái này phải chọn đúng thì mới vào bên trong được)

ket-noi-2-tong-dai-ip5

6. Mượn tổng đài Sài Gòn gọi ra ngoài (Tức là khi bạn muốn gọi từ Máy lẻ tổng đài Hà Nội vào số cố định của khách hàng Sài Gòn, bạn có thể tạo kết nối sử dụng tổng đài Sài Gòn gọi ra, như vậy bạn chỉ phải trả cước phí gọi nội hạt từ Sài Gòn ra cố định ở Sài Gòn)

– Partern: Khi bấm đầu 08 gọi đi thì tổng đài tự động định tuyến qua kênh trung kế Sài Gòn để gọi ra ngoài

ket-noi-2-tong-dai-ip6

số cố định

 

Gọi hỗ trợ

Chat With Me on Zalo