Thứ Năm , 23 Tháng Năm 2024
Breaking News

Chính Sách vận Chuyển

Người mua toàn quyền thỏa thuận với người bán (Đối tác/Viettel) về phương thức vận chuyển, có thể giao trực tiếp, có thể gửi qua bưu điện, thuê bên thứ ba chuyển phát tùy thuộc vào hai bên thỏa thuận với nhau về việc giao nhận.

Do đặc thù các hàng hóa, dịch vụ có thể do Đối tác hoặc Viettel cung cấp tùy thuộc vào sản phẩm dịch vụ của bên nào sở hữu nên hình thức giao nhận ở đây được hiểu là việc người mua (Khách hàng) và người bán (Đối tác/Viettel) vận chuyển hàng hóa đó. Người mua toàn quyền thỏa thuận với người bán (Đối tác/Viettel) về phương thức vận chuyển, có thể giao trực tiếp, có thể gửi qua bưu điện, thuê bên thứ ba chuyển phát tùy thuộc vào hai bên thỏa thuận với nhau về việc giao nhận. Ban quản lý dienthoaicodinh.com sẽ có trách nhiệm cung cấp thông tin về người bán và người mua cho các bên liên quan khi có tranh chấp trong quá trình giao dịch nếu có phát sinh mâu thuẫn xảy ra sau khi giao hàng.

Ban quản lý dienthoaicodinh.com yêu cầu người bán khi đăng tin bài rao bán hàng hóa, dịch vụ phải đưa đầy đủ thông tin về chính sách vận chuyển, thanh toán.

Gọi hỗ trợ

Chat With Me on Zalo