Sản phẩm điện thoại hội nghị Polycom Soundstations 2 phòng họp 12 người

Kho Số Đẹp Điện Thoại Bàn

* Điện thoại hội nghị Polycom Soundstation 2

– Dùng cho các bàn hội nghị phòng họp nhỏ

– Bán kích âm thanh tốt nhất cho khoảng cách 3 mét, cho 12 người họp đồng thời

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *